Zarządzanie stronami www

W naszej ofercie znajduje się również administracja i zarządzanie istniejącymi produktami internetowymi.

W naszej ofercie znajduje się również administracja i zarządzanie istniejącymi produktami internetowymi.

Jeśli zaprojektowaliśmy, wdrożyliśmy naszym Klientom dowolny produkt internetowy, jesteśmy w stanie zająć się dalszym jego rozwijaniem i administrowaniem.

Zespół specjalistów zajmie się obróbką dostarczonych treści w formie elektronicznej, właściwie dopasowując je do witryny internetowej.

Podstawowy zakres prac obejmuje:

  • obróbkę dostarczonej treści merytorycznej w pryzmacie strony www
  • stała kontrola nad poprawnym wyświetlaniem się umieszczonej treści w wybranych przeglądarkach internetowych
  • optymalizację treści pod kątem wielkości danych
  • zmianę grafiki, animacji flesh, galerii zdjęć
  • modyfikację wyglądu strony www
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
  • rozbudowę strony www

Administrowanie produktami internetowymi może odbywać się w cyklu stałym jak i jednorazowym.